Stacks Image 1539
Stacks Image 1547
De Odincompany is ontwikkelaar van het Odin Development Compass en het Odin Culture and Leadership Compass. Wij gebruiken deze Compassen in onze organisatie ontwikkelingstrajecten.
Samen met de Odincompany werken wij aan verbreding en verdieping van de Odincompany Compassen bij organisatie, cultuur en leiderschapsontwikkeling.
Inzicht, terugkoppeling en gebruik van het Culture and Leadership Compass bij integrale organisatieontwikkeling, cultuur en leiderschapsontwikkeling.

De investering voor de Odin CLC-certificeringsmodule bedraagt € 1995,- excl. BTW.

De eerste deelnemers dit jaar betalen: € 1495,-
Data:

vrijdag 12 november 13.00 - 17.00 online
vrijdag 26 november 2021 13.00 - 17.00 online
vrijdag 17 december 2021 13.00 - 17.00 online

Certificering tot Odin Culture and Leadership Compass Certified Professional.
Je bent Odin Development Compass 1 en/of 2 gecertificeerd. En je werkt bijvoorbeeld als coach, HR-adviseur, manager of organisatieadviseur.

Jij hebt en voelt de verantwoording om jouw organisatie of jouw relatie verder te ontwikkelen. Dan gaan dit programma jouw professionele kennis en kunde naar een hoger plan brengen.

In dit traject gaan we in een groep van maximaal 10 mensen samen aan de slag. Jij neemt jouw eigen vragen en uitdagingen vanuit je werk mee. Wij verzorgen de online workshops en de E-learning omgeving.

Samen met je mededeelnemers onderzoek je diepgaand een aantal belangrijke aspecten van organisatieontwikkeling vanuit de Odin Culture and Leadership Compass. Dit gaat jouw helpen om vanuit verschillende perspectieven te kijken naar organisaties: adviseren, teams, cultuur en leiderschap. Om vervolgens beter interventies te kunnen plaatsen en verandering en ontwikkeling in organisaties op gang te kunnen brengen.

Ons Odin Culture and Leadership Compass certificeringsprogramma bestaat uit 3 online bijeenkomsten met bijbehorende opdrachten. Diverse E-Learning Modules met opdrachten. En tot slot het uitvoeren van een Odin CLC bij jouw organisatie of jouw relaties.

Samen leveren deze modules en activiteiten het certificaat Odincompany Culture and Leadership Compass Professional op. Met dit certificaat mag je het Culture and Leadership Compass inzetten en terugkoppelen binnen jouw organisatie of bij jouw relaties.

Deze trainingen zijn ontwikkeld en worden uitgevoerd onder auspiciën van Odincompany. De Odincompany is in deze ook verantwoordelijk voor de certificering van de deelnemers die alle modules gevolg hebben. De Deep Learning Academy realiseert deze trainingen.

Odin Culture and Leadership Compass Certified Professional: inzicht, terugkoppeling en gebruik van het Cultuur en Leiderschap Compass bij integrale organisatieontwikkeling.
Om deel te kunnen nemen zien we graag minimaal drie jaar ervaring met organisatieontwikkeling in het algemeen en het begeleiden van groepen in het bijzonder.

Daarnaast verwachten we dat je actuele casuïstiek rondom organisatieontwikkeling in kunt brengen. Verder heb je minstens het Certificaat ODC-Professional (ODC-1) behaald. En je hebt meer dan 30 ODC-metingen en terugkoppelingen gedaan.

In het geval van Incompany trajecten of bijzondere groepen deelnemers kan daarvan worden afgeweken. Het programma zal dan daarop worden aangepast.

In dit traject leer je de diepgaand werken met het onderliggende denkmodel en de bijbehorende methodische analyse van het Odin Culture and Leadership Compass. Je gaat allereerst aan de slag met de theoretische kaders en inzichten zoals die toegepast worden. Vervolgens maak je kennis met de uitgebreide analyse, de diepgaande rapportage en de methodische wijze waarop je deze kunt gebruiken in een klantsituatie.

Je onderzoekt hoe jij je verhoudt tot de cultuuranalyse vanuit jouw eigen Odin Development Compass profiel. En je leert de verbinding te leggen tussen individuele Odin Development Compass metingen, teamprofielen en het Odin Culture and Leadership Compass.

Het Odin Culture and Leadership Compass geeft inzicht in de dominante collectieve denk en handelingspatronen van de gemeten groep of organisatie en hoe die als kracht, potentieel en schaduw van invloed zijn op de wijze waarop de organisatie functioneert en zich ontwikkelt.

Je werkt samen met de begeleiders aan de een volledig traject bij een van jouw klanten: Het inrichten van de meting. De analyse van de rapportage. En het voorbereiden en uitvoeren van de workshop waarin het resultaat wordt teruggekoppeld.

Na afloop van deze training en het uitvoeren van een meting met terugkoppeling bij een klant ben je in staat om zelfstandig metingen uit te voeren en terug te koppelen.

Na het volbrengen van alle trainingsmodules zal Odincompany je certificeren als Odin Culture and Leadership Compass Certified Professional.
Inzicht en interventies bij teamontwikkeling met behulp van het Odin Development Compass.

Nieuw dit jaar daarom speciale prijs! Van € 995,- voor € 495,- excl. BTW
Planning in overleg

Voor mensen die minimaal Odincompany Level I gecertificeerd zijn.
In deze training onderzoeken we drie belangrijk perspectieven: we onderzoeken jouw persoonlijke potentieel en schaduw en hoe deze jouw rol als begeleider van het team beïnvloeden? Daarnaast onderzoeken we het groepspotentieel en groepsschaduw in relatie tot teamdynamiek en teamontwikkeling.

Tot slot gaan we in op het opdrachtgeverschap in relatie tot de teamopgave en teamambitie. We kijken steeds naar wat dit betekent voor jouw interactie en communicatie als begeleider met het team en de opdrachtgever.
Na deze training ben je meer bewust van jouw preferente rol als coach, begeleider en adviseur in relatie tot de vraagstukken waar je aan werkt. Je bent beter in staat het team te “lezen” en aanzetten geven tot duurzame ontwikkeling. En verder ben je beter in staat om de driehoek tussen opdrachtgever, het team en jouw positie productief te maken.
Elke master module bestaat uit 2 online workshops van een halve dag. Het maximaal aantal deelnemers is acht. Daarnaast zijn er voorbereidings- en reflectieopdrachten voor de workshops.

De totale belasting is 12 uur; 8 uur online in 2 workshop. En 4 uur voor de voorbereidings- en reflectieopdrachten. Het gehele proces wordt ondersteund met onze e-learning omgeving. Na afronding blijft het studiemateriaal nog 2 jaar beschikbaar voor de deelnemers.
Wij adviseren om deelname te combineren met een online intervisie module. Dit maakt van de module een leertraject met nog meer ruimte voor eigen ontwikkeling en casuïstiek.

Online workshops: 2
Duur workshop: 4 uur
Individuele gesprekken: -
E-Learning uren: 4
E-Learning community: ja
Maximaal aantal deelnemers: 8
Inzicht en interventies in je adviespraktijk. Ga uit van je persoonlijke kracht en potentieel.

Nieuw dit jaar daarom speciale prijs! Van € 995,- voor € 495,- excl. BTW
Planning in overleg

Voor mensen die minimaal Odincompany Level I gecertificeerd zijn.
In deze training gaan we op zoek naar jouw eigen kwaliteiten als adviseur in relatie tot klant vraagstukken: we onderzoeken jouw persoonlijke potentieel en valkuilen en hoe jij in je advieswerk je potentieel en kracht optimaal in kunt zetten?

En we onderzoeken de dynamiek in een opdracht situatie die invloed heeft op jouw vermogen het verschil te maken.
Verder gaan we in op de collectieve denk en handelingspatronen in een organisatie en hoe die als kracht, potentieel en schaduw van invloed zijn op jouw individuele adviesstrategie. Bij dit alles kijken we steeds wat dat betekent dit voor jouw interactie en communicatie als begeleider met het team en de opdrachtgever.
Na deze training ben je meer bewust van jouw preferente rol als adviseur in relatie tot de vraagstukken waar je aan werkt. Je bent beter in staat opdrachten te verwerven en uit te voeren die passen bij jouw persoonlijke competenties.
Elke master module bestaat uit 2 online workshops van een halve dag. Het maximaal aantal deelnemers is acht. Daarnaast zijn er voorbereidings- en reflectieopdrachten voor de workshops.

De totale belasting is 12 uur; 8 uur online in 2 workshop. En 4 uur voor de voorbereidings- en reflectieopdrachten. Het gehele proces wordt ondersteund met onze e-learning omgeving. Na afronding blijft het studiemateriaal nog 2 jaar beschikbaar voor de deelnemers.
Wij adviseren om deelname te combineren met een online intervisie module. Dit maakt van de module een leertraject met nog meer ruimte voor eigen ontwikkeling en casuïstiek.
 • Online workshops: 2
 • Duur workshop: 4 uur
 • Individuele gesprekken: -
 • E-Learning uren: 4
 • E-Learning community: ja
 • Maximaal aantal deelnemers: 8
Veranderen en ontwikkelen met behulp van het Odin Development Compass. Ben jij de Change Agent bij jouw klanten.

Nieuw dit jaar daarom speciale prijs! Van € 995,- voor € 495,- excl. BTW
Planning in overleg

 • Voor mensen die minimaal Odincompany Level I gecertificeerd zijn.
In deze training verdiepen we ons in veranderkundige strategieën: we kijken naar jouw persoonlijke potentieel en valkuilen en hoe dit de voorkeur en keuze van veranderkundige strategieën beïnvloed.

In het verlengde ervan kijken we naar klant casuïstiek en onderzoeken de relatie tussen het vraagstuk van de klant, de alternatieve interventie en veranderkundige keuzes, en jouw competenties. Op basis hiervan definieer je een bij jouw passende veranderkundige aanpak en voorkeur die je helpt om jouw unieke aanbod en strategie af te stemmen op de behoeftes van de klant.
Na deze training ben je meer bewust van jouw veranderkundige kracht in relatie tot de veranderkundige vraagstukken van de klant. Je bent beter in staat opdrachten te verwerven en uit te voeren die passen bij jouw persoonlijke competenties.
Elke master module bestaat uit 2 online workshops van een halve dag. Het maximaal aantal deelnemers is acht. Daarnaast zijn er voorbereidings- en reflectieopdrachten voor de workshops.

De totale belasting is 12 uur; 8 uur online in 2 workshop. En 4 uur voor de voorbereidings- en reflectieopdrachten. Het gehele proces wordt ondersteund met onze e-learning omgeving. Na afronding blijft het studiemateriaal nog 2 jaar beschikbaar voor de deelnemers.
Wij adviseren om deelname te combineren met een online intervisie module. Dit maakt van de module een leertraject met nog meer ruimte voor eigen ontwikkeling en casuïstiek.
 • Online workshops: 2
 • Duur workshop: 4 uur
 • Individuele gesprekken: -
 • E-Learning uren: 4
 • E-Learning community: ja
 • Maximaal aantal deelnemers: 8
Contact:
contact@deep-learning-academy.online
De Baaij, Verbeeten & Partners BV
Jonkershof 16
6561 AL Groesbeek
0641924275
Foto's en tekst gemaakt door en eigendom van: De Baaij, Verbeeten & Partners BVJonkershof 16, 6561 AL GroesbeekAlle rechten voorbehouden